Logo
Logo

Zespół projektu tworzy grupa doświadczonych nauczycieli oświatowych oraz akademickich, w szczególności ekspertów-historyków:

Kierownik RODEH:

Pan Konrad Dziurdzia

Eksperci-historycy:

Prof. UŁ dr hab. Przemysław Waingertner

Dr Tadeusz Bogalecki

Dr Michał Andrzejczak

Dr Karol Dziuda

Dr Piotr Ossowski

Pan Łukasz Wieczorek

Pan Artur Domżalski

Dr Kamil Piskała

Pani Małgorzata Jędrzejczak – Podogrocka

Dr Paweł Kowal

RODEH