Logo
Logo

Zespół projektu tworzy grupa doświadczonych nauczycieli oświatowych oraz akademickich, w szczególności ekspertów-historyków:

Kierownik RODEH:

Pan Konrad Dziurdzia

Eksperci-historycy:

Prof. UŁ dr hab. Przemysław Waingertner

Dr Tadeusz Bogalecki

Dr Michał Andrzejczak

Dr Karol Dziuda

Dr Piotr Ossowski

Pan Łukasz Wieczorek

Pan Artur Domżalski

Dr Kamil Piskała

Dr Paweł Kowal

Dr Artur Rosiak

Pani Małgorzata Jędrzejczak-Podogrocka

RODEH
Assign a menu in the Right Menu options.