Logo
Logo

Centrum Europejskie Natolin (CEN) posiada blisko 25-letnie doświadczenie w organizacji szeroko rozumianej działalności edukacyjnej, projektowej, informacyjnej oraz naukowo-badawczej związanej m.in. z integracją europejską, stosunkami międzynarodowymi oraz krzewieniem wiedzy w obszarze pamięci i historii europejskiej, w szczególności Polski.

Niniejsza działalność realizowana jest w zróżnicowanej  formule poprzez:

  • organizację/współorganizację konferencji, seminariów, szkoleń oraz warsztatów,
  • organizację i rozwój studiów europejskich,
  • prowadzenie studiów  i badań kwerendalnych,
  • realizację działalności wydawniczej, publikacyjnej i upowszechniającej naukę,
  • realizację projektów badawczo-naukowych i edukacyjnych oraz ekspertyz dla administracji publicznej,
  • realizację działalności biblioteczno-archiwalnej (przy zamiejscowym oddziale CEN w Łodzi funkcjonuje Biblioteka Centrum Dokumentacji Europejskiej posiadająca blisko 7 000 pozycji), we współpracy z krajowymi  i zagranicznymi partnerami (m.in.  CoE, EIU we Florencji, Wilton Park, MSZ,  MNiSW, MON, NCN, NBP, UŁ).

Centrum Europejskie Natolin dla celów statutowych administruje wyjątkowym w skali Europy Zespołem Pałacowo – Parkowym Natolin w Warszawie oraz zespołem historycznych oraz zabytkowych nieruchomości przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi.

RODEH
Assign a menu in the Right Menu options.