Logo
Logo

Gra miejska__poradnik_Muzeum POLIN

Literatura do tez_śląskie (dr Dziuda):

Literatura_tezy_Powstania śląskie w latach 1919–1921 negatywnie wpłynęły na stosunek państw Ententy do sprawy polskiej w dobie kształtowania się granic państwa polskiego.

Literatura_tezy_Przewrót majowy doprowadził do uzdrowienia sytuacji politycznek w kraju

Literatura_tezy_Za klęskę wojny obronnej Polski 1939 r. odpowiadały rządy sanacji

Prezentacje ppt.:

Przewrót majowy

RODEH