Logo
Logo

Celem aktualizacji danych, jeśli wcześniej odwiedzaliście już Państwo niniejszą stronę, prosimy o jej odświeżenie – klawisz F5).

Napisz artykuł/materiał publicystyczno-naukowy (np. esej, felieton, reportaż, artykuł quasi-naukowy) o objętości nie mniej niż 5 000 znaków (ze spacjami) i zaprezentuj ciekawe postacie, wydarzenia, miejsca pamięci, fakty historyczne  z Twojego lub wybranego regionu i zdobądź wyjątkowe nagrody! 

Szkoły/placówki/jednostki oświatowe zgłaszają chęć udziału w konkursie najpóźniej do dnia 30 października 2018 r. Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: rodeh@natolin.edu.pl (należy podać: nazwę i adres szkoły/placówki/jednostki oświatowej oraz dane kontaktowe do wyznaczonego koordynatora konkursu z ramienia danego podmiotu)

Nagrody:

  • Rzeczowo-finansowe – dla uczniów oraz reprezentowanych szkół/placówek (m.in kwotowe karty podarunkowe, planszowe i komputerowe gry o tematyce historycznej, najnowsza fachowa literatura historyczna, sprzęt elektroniczny, ekrany projekcyjne);
  • Udział uczniów i opiekunów w bezpłatnej Akademii Wiedzy i Umiejętności RODEH 2018 (w tym zajęcia  m.in. na Uniwersytecie Łódzkim, w Instytucie Europejskim, w urzędach konsularnychzajęcia z przedstawicielami sektora dyplomatycznego, w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – oddział w Łodzi, zajęcia terenowe w muzeach, zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, gry edukacyjne, zajęcia prozawodowe) – Organizator pokrywa wszystkie koszty udziału i pobytu uczniów jak i opiekunów;
  • Dodatkowo szkoła/placówka/jednostka oświatowa, reprezentowana przez zwycięską drużynę Konkursu uzyska wsparcie merytoryczne/organizacyjne, jak i finansowe w zakresie organizacji 1. wybranego wydarzenia o charakterze edukacyjnym, dydaktycznym, kulturalnym lub naukowym w obszarze kształtowania, promowania wiedzy historycznej, regionalnej, patriotycznej lub europejskiej, realizowanego do końca roku szkolnego 2018/2019. Decyzja o wyborze formuły ww. nagrody odbędzie się w konsultacji z kierownikiem/dyrektorem danej szkoły/placówki/ jednostki oświatowej.
  • Szkoły, które wezmą udział w całym komponencie konkursowym RODEH, tj. złożą pracę również w konkursie na zadania do gry miejskiej oraz wezmą udział w Turnieju debat, otrzymają nagrodę specjalną Organizatora.

Informujemy również, iż dla uczestników konkursów oraz w szczególności turnieju debat zaplanowaliśmy dodatkowo możliwość udziału w dedykowanych warsztatach szkoleniowych w zakresie debaty publicznej, które poprowadzi m.in. Pan Jan Piosik z Fundacji „Projekty Edukacyjne”, ekspert w zakresie debat oksfordzkich.

Nabór prac konkursowych jest prowadzony w sposób ciągły: od 1 czerwca do 15 listopada 2018 r.

Ogłoszenie wyników: do dnia 30 listopada 2018 r. 

Pobierz pliki:

Aby móc wgrać pliki do danego konkursu koniecznie jest zarejestrowanie się do serwisu.

Aby móc wgrać pliki do danego konkursu koniecznie jest zarejestrowanie się do serwisu.

Po otrzymaniu danych dostępowych drogą mailową do utworzonego konta, należy:

  1. Wejść w zakładkę: ZALOGUJ SIĘ
  2. Po zalogowaniu w serwisie następuje przekierowanie na stronę główną serwisu RODEH
  3. Z MENU strony najeżdżamy na zakładkę KONKURSY I TURNIEJE, następnie wybieramy i potwierdzamy kliknięciem interesujący nas konkurs
  4. Ostatnim krokiem jest wgranie pliku (lub plików) z dostępnego modułu do wgrywania plików do serwisu
  5. Po poprawnym wgraniu pliku zostanie wyświetlmy komunikat, a także potwierdzenie mailowe  (na adres podany w czasie rejestracji konta) o przeprowadzonej operacji.

UWAGA!

Maksymalna wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać wielkości 50 MB!

RODEH
Assign a menu in the Right Menu options.