Logo
Logo

Celem aktualizacji danych, jeśli wcześniej odwiedzaliście już Państwo niniejszą stronę, prosimy o jej odświeżenie – klawisz F5).

Zaprezentuj ciekawe postacie, wydarzenia, miejsca pamięci, fakty historyczne  z Twojego lub wybranego regionu i zdobądź wyjątkowe nagrody !

Zgłoszenia mogą być przesyłane przez szkoły (na poziomie gimnazjalnym, ponadpodstawowym oraz ponadgimnazjalnym) oraz placówki oświatowe.

Nagrody:

 • Rzeczowe – dla uczniów oraz reprezentowanych szkół/placówek (m.in sprzęt elektroniczny, gry komputerowe);
 • Udział uczniów i opiekunów w bezpłatnej Akademii Wiedzy i Umiejętności RODEH 2017 (w tym zajęcia  m.in. na Uniwersytecie Łódzkim, w Instytucie Europejskim, Instytucie Pamięci Narodowej – oddział w Łodzi, zajęcia terenowe w muzeach, zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, gry edukacyjne, zajęcia prozawodowe) – Organizator pokrywa wszystkie koszty udziału i pobytu uczniów jak i opiekunów;
 • Dodatkowo szkoła/placówka/jednostka oświatowa, którą reprezentują zwycięzcy konkursu, jak również jednostka, której uczniowie wzięli aktywny udział w każdym typie konkursu RODEH, tj. przedłożyli prace konkursowe oraz wzięli udział w turnieju debat (niezależnie od wyniku) otrzyma:a) możliwość skorzystania z bezpłatnych warsztatów dla kadry zarządzającej i/lub wyznaczonych pracowników/nauczycieli w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych i pisania wniosków (unijnych, EOG, krajowych) wraz z ewentualną konsultacją wniosku, do końca roku szkolnego 2017/2018.
  Lub
  b) wsparcie merytoryczne/organizacyjne, jak i finansowe  (w postaci zakupu niezbędnych towarów, usług itd., o wysokości decyduje Organizator), w zakresie organizacji 1 wybranego wydarzenia o charakterze edukacyjnym, dydaktycznym, kulturalnym lub naukowym w obszarze kształtowania, promowania wiedzy historycznej, regionalnej, patriotycznej lub europejskiej, realizowanego do końca roku szkolnego 2017/2018.Decyzja o wyborze formuły ww. nagrody odbędzie się w konsultacji z kierownikiem/dyrektorem danej szkoły/placówki/ jednostki oświatowej.

Z radością informujemy również, iż dla uczestników konkursów oraz w szczególności turnieju debat zaplanowaliśmy dodatkowo możliwość udziału w dedykowanych warsztatach szkoleniowych w zakresie debaty publicznej, które poprowadzi m.in. Pan Jan Piosik z Fundacji „Projekty Edukacyjne”, ekspert w zakresie debat oksfordzkich.

W związku z zamknięciem formalnego terminu zgłoszeń w dniu 12.10.2017 informujemy, iż decyzją Organizatora i partnerów projektu z racji faktu, że zgłaszane są nadal informacje od szkół dotyczące woli przystąpienia do inicjatywy RODEH, pozostawiamy nabór ciągły zgłoszeń i udziału w konkursach na artykuł „ŚLADAMI I I II WOJNY ŚWIATOWEJ W REGIONACH”, z zastrzeżeniem, iż dodatkowe zgłoszenie (od szkoły, która nie dokonała zgłoszenia do dnia 12.10.2017) musi nastąpić nie mniej niż na 7 dni przed planowanym terminem złożenia prac konkursowych przez daną szkołę/placówkę, za akceptacją Organizatora.

 

Mailowo na adres: rodeh@natolin.edu.pl
Rejestracja szkoły na stronie: www.rodeh.ie.lodz.pl

Nabór prac konkursowych: do 1 grudnia 2017 r. (prace winny liczyć nie mniej niż 5 000 znaków ze spacjami, tj. ok 1,5- 2 strony) – format artykułu popularnonaukowego, możliwy jest również tekst publicystyczno-naukowy (esej, felieton, reportaż, fotoreportaż).

Ogłoszenie wyników: do dnia 4 grudnia 2017 r. 

Regulamin_Konkurs-na-artyukul_Sladami-I-i-II-wojny-w-regionach_ver. 1.1

Pliki do pobrania:

Aby móc wgrać pliki do danego konkursu koniecznie jest zarejestrowanie się do serwisu.

Po otrzymaniu danych dostępowych drogą mailową do utworzonego konta, należy:

 1. Wejść w zakładkę: ZALOGUJ SIĘ
 2. Po zalogowaniu w serwisie następuje przekierowanie na stronę główną serwisu RODEH
 3. Z MENU strony najeżdżamy na zakładkę KONKURSY I TURNIEJE, następnie wybieramy i potwierdzamy kliknięciem interesujący nas konkurs
 4. Ostatnim krokiem jest wgranie pliku (lub plików) z dostępnego modułu do wgrywania plików do serwisu
 5. Po poprawnym wgraniu pliku zostanie wyświetlmy komunikat, a także potwierdzenie mailowe  (na adres podany w czasie rejestracji konta) o przeprowadzonej operacji.

UWAGA!

Maksymalna wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać wielkości 50 MB!

RODEH