Logo
Logo

 

Celem aktualizacji danych, jeśli wcześniej odwiedzaliście już Państwo niniejszą stronę, prosimy o jej odświeżenie – klawisz F5.

Pokaż, że kreatywność nie zna granic, zaprojektuj zadania do gry miejskiej lub dotyczącej regionu i zdobądź wyjątkowe nagrody!

Zgłoszenia mogą być przesyłane przez szkoły (na poziomie gimnazjalnym, ponadpodstawowym oraz ponadgimnazjalnym) oraz placówki oświatowe.

Szkoły/placówki/jednostki oświatowe zgłaszają chęć udziału w konkursie najpóźniej do dnia 30 października 2018 r. Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: rodeh@natolin.edu.pl (należy podać: nazwę i adres szkoły/placówki/jednostki oświatowej oraz dane kontaktowe do wyznaczonego koordynatora konkursu z ramienia danego podmiotu) oraz poprzez zarejestrowanie konta na witrynie internetowej projektu pod adresem rodeh.ie.lodz.pl. Brak zgłoszenia do konkursu nie wyklucza ostatecznie możliwości przedłożenia pracy, z zastrzeżeniem, iż decyzję o przyjęciu pracy podejmuje Organizator.

 

Nagrody:

  • Rzeczowo-finansowe – dla uczniów oraz reprezentowanych szkół/placówek (m.in karty podarunkowe, planszowe i komputerowe gry o tematyce historycznej, najnowsza fachowa literatura historyczna, sprzęt elektroniczny);
  • Udział uczniów i opiekunów w bezpłatnej Akademii Wiedzy i Umiejętności RODEH 2018 (w tym zajęcia  m.in. na Uniwersytecie Łódzkim, w Instytucie Europejskim, w urzędach konsularnychzajęcia z przedstawicielami sektora dyplomatycznego, w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – oddział w Łodzi, zajęcia terenowe w muzeach, zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, gry edukacyjne, zajęcia prozawodowe) – Organizator pokrywa wszystkie koszty udziału i pobytu uczniów jak i opiekunów.
  • Dodatkowo szkoła/placówka/jednostka oświatowa, reprezentowana przez zwycięską drużynę Konkursu uzyska wsparcie merytoryczne/organizacyjne, jak i finansowe, w zakresie organizacji 1. wybranego wydarzenia o charakterze edukacyjnym, dydaktycznym, kulturalnym lub naukowym w obszarze kształtowania, promowania wiedzy historycznej, regionalnej, patriotycznej lub europejskiej, realizowanego do końca roku szkolnego 2018/2019. Decyzja o wyborze formuły ww. nagrody odbędzie się w konsultacji z kierownikiem/dyrektorem danej szkoły/placówki/ jednostki oświatowej.
  • Szkoły, które wezmą udział w całym komponencie konkursowym RODEH, tj. złożą pracę również w konkursie na artykuł publicystyczno-naukowy, otrzymają nagrodę specjalną Organizatora.

Informujemy również, iż dla uczestników konkursów oraz w szczególności turnieju debat zaplanowaliśmy dodatkowo możliwość udziału w dedykowanych warsztatach szkoleniowych w zakresie debaty publicznej, które poprowadzi m.in. Pan Jan Piosik z Fundacji „Projekty Edukacyjne”, ekspert w zakresie debat oksfordzkich.

 

Nabór prac konkursowych jest prowadzony w sposób ciągły: od 1 czerwca do 15 listopada 2018 r. (prace winny zawierać nie mniej niż 5 przystanków historycznych z zestawami zadań)
Ogłoszenie wyników: do dnia 30 listopada 2018 r.

 

Pobierz pliki:

Aby móc wgrać pliki do danego konkursu koniecznie jest zarejestrowanie się do serwisu.

Po otrzymaniu danych dostępowych drogą mailową do utworzonego konta, należy:

  1. Wejść w zakładkę: ZALOGUJ SIĘ
  2. Po zalogowaniu w serwisie następuje przekierowanie na stronę główną serwisu RODEH
  3. Z MENU strony najeżdżamy na zakładkę KONKURSY I TURNIEJE, następnie wybieramy i potwierdzamy kliknięciem interesujący nas konkurs
  4. Ostatnim krokiem jest wgranie pliku (lub plików) z dostępnego modułu do wgrywania plików do serwisu
  5. Po poprawnym wgraniu pliku zostanie wyświetlmy komunikat, a także potwierdzenie mailowe  (na adres podany w czasie rejestracji konta) o przeprowadzonej operacji.

UWAGA!

Maksymalna wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać wielkości 50 MB!

RODEH
Assign a menu in the Right Menu options.