Logo
Logo

Celem inicjatywy : Regionalny Ośrodek Dialogu i Edukacji Historycznej  (RODEH) jest organizacja oraz prowadzenie innowacyjnej, nowoczesnej i angażujące akademii umiejętności o zasięgu międzywojewódzkim, uwzględniającej także uczniów wybitnie uzdolnionych o utrudnionym dostępie do edukacji (z małych miejscowości oraz z terenów wiejskich), w obszarze interdyscyplinarnym obejmującym: historię, edukację regionalną i patriotyczną czy też wiedzę o społeczeństwie z elementami dyplomacji publicznej.

Jak również, kreowanie platformy współpracy międzyinstytucjonalnej oraz ponadregionalnej, zogniskowanej na edukacji historycznej oraz społecznej.

W ramach zadania wykorzystywane oraz promowane są aktywne nowatorskie metody i formy pracy w zakresie nowoczesnej edukacji humanistycznej, technologie informacyjno-komunikacyjne, modele pracy zespołowej uczniów oraz moduły doskonalenia kompetencji praktycznych i pro-zawodowych.

Zadania realizowane są w formacie ogólnopolskim.

Planowana struktura zadania obejmie w 2018 r.:

Międzywojewódzki komponent konkursowo-turniejowy, w tym m.in.:

1) Organizacja otwartego turnieju debat w systemie oksfordzkim (o tematyce historyczno-społecznej, zespolonej z tematyką regionalną oraz pamięcią/edukacją europejską), wspieranego tzw. systemem mentorskim oraz zajęciami warsztatowo-wykładowymi (z wykorzystaniem TIK oraz tzw. grywalizacji: komputerowe oraz planszowe gry edukacyjne),

2) Organizacja otwartego konkursu na kreatywne zaprojektowanie zadań do scenariusza gry miejskiej,

3) Organizacja otwartego konkursu na artykuł opracowany przez młodzież o tematyce historyczno-społecznej: Śladami I i II wojny światowej w regionach.

W oparciu o najlepsze prace wydane zostaną 2 edycje elektronicznego newslettera historycznego pod redakcją naukową ekspertów Zespołu Projektowego, wraz z towarzyszącymi artykułami i komentarzami naukowymi profesjonalistów i partnerów zadania.

Powyższe formy konkursowo-turniejowe pozwolą na wybór wybitnie uzdolnionych uczniów dla realizacji 2 komponentu: stacjonarnej 5-dniowej Akademii Wiedzy i Umiejętności RODEH 2018 w Łodzi. W ramach tej bezpłatnej dla uczniów i opiekunów akademii zrealizowany zostanie wyjątkowy cykl inspirujących zajęć warsztatowych i terenowych we współpracy z partnerami oraz podmiotami patronującymi inicjatywie:

  • Łódzki Kurator Oświaty,
  • Łódzki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej,
  • Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego,
  • Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi,
  • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,
  • Stowarzyszenie Obszary Kultury,
  • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi,

W ramach zadania budowana będzie również baza materiałów edukacyjnych, informacyjnych, dydaktycznych, w szczególności w formule ogólnodostępnego repozytorium elektronicznego. Dla uczestników konkursów oraz w szczególności turnieju debat planowana jest również możliwość  udziału w dedykowanych warsztatach szkoleniowych w zakresie debaty publicznej, które poprowadzi m.in. Pan Jan Piosik z Fundacji „Projekty Edukacyjne”, ekspert w zakresie debat oksfordzkich, współpracujący w zakresie realizacji projektu.

RODEH
Assign a menu in the Right Menu options.