Logo
Logo

Celem aktualizacji danych, jeśli wcześniej odwiedzaliście już Państwo niniejszą stronę, prosimy o jej odświeżenie – klawisz F5.

Zgłoszenia mogą być przesyłane przez szkoły (na poziomie ponadpodstawowym oraz ponadgimnazjalnym) oraz placówki oświatowe.

Szkoły zgłaszają chęć udziału w Turnieju do dnia 15 października 2018 r. Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: rodeh@natolin.edu.pl (należy podać: nazwę i adres szkoły/placówki/jednostki oświatowej oraz dane kontaktowe do wyznaczonego koordynatora Turnieju z ramienia danego podmiotu) oraz poprzez zarejestrowanie konta na witrynie internetowej projektu pod adresem rodeh.ie.lodz.pl.

Nagrody:

  • Rzeczowo-finansowe – dla uczniów oraz reprezentowanych szkół/placówek (m.in karty podarunkowe, planszowe i komputerowe gry o tematyce historycznej, najnowsza fachowa literatura historyczna, sprzęt elektroniczny – wysokiej klasy tablety dla najlepszej drużyny);
  • Udział uczniów i opiekunów w bezpłatnej Akademii Wiedzy i Umiejętności RODEH 2018 (w tym zajęcia  m.in. na Uniwersytecie Łódzkim, w Instytucie Europejskim, w urzędach konsularnychzajęcia z przedstawicielami sektora dyplomatycznego, w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – oddział w Łodzi, zajęcia terenowe w muzeach, zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, gry edukacyjne, zajęcia prozawodowe) – Organizator pokrywa wszystkie koszty udziału i pobytu uczniów jak i opiekunów.
  • Dodatkowo szkoła/placówka/jednostka oświatowa, reprezentowana przez zwycięską drużynę Turnieju uzyska wsparcie merytoryczne/organizacyjne, jak i finansowe w postaci zakupu niezbędnych towarów, usług itd., w zakresie organizacji 1. wybranego wydarzenia o charakterze edukacyjnym, dydaktycznym, kulturalnym lub naukowym w obszarze kształtowania, promowania wiedzy historycznej, regionalnej, patriotycznej lub europejskiej, realizowanego do końca roku szkolnego 2018/2019. Decyzja o wyborze formuły ww. nagrody odbędzie się w konsultacji z kierownikiem/dyrektorem danej szkoły/placówki/jednostki oświatowej.
  • Szkoły, które wezmą udział w całym komponencie turniejowo-konkursowym RODEH, tj. złożą pracę również w konkursach na zadania do gry miejskiej oraz artykuł publicystyczno-naukowy, otrzymają nagrodę specjalną Organizatora.

Bezpłatne warsztaty historyczne prowadzone będą bezpośrednio w szkole/placówce, która wyraziła wolę udziału w Turnieju.

Dla uczestników konkursów oraz w szczególności turnieju debat zaplanowano również dedykowane warsztaty szkoleniowe w zakresie debaty publicznej, które poprowadzi m.in. Pan Jan Piosik z Fundacji „Projekty Edukacyjne”, ekspert w zakresie debat oksfordzkich.

Sesje debat będą prowadzone w następujących miastach: Warszawa, Łódź, Poznań, Katowice, Kielce i Opole.

Każda drużyna otrzyma z nie mniej niż 14-dniowym wyprzedzeniem  tezy tematyczne, celem przygotowania się do potyczek, z każdym zespołem przeprowadzone zostaną również w tym okresie dedykowane warsztaty mentorskie i historyczne.

Ogłoszenie wyników: do dnia 30 listopada 2018 r.

Pliki do pobrania

RODEH
Assign a menu in the Right Menu options.