Logo
Logo

Celem aktualizacji danych, jeśli wcześniej odwiedzaliście już Państwo niniejszą stronę, prosimy o jej odświeżenie – klawisz F5.

Zgłoszenia mogą być przesyłane przez szkoły (na poziomie ponadpodstawowym oraz ponadgimnazjalnym) oraz placówki oświatowe.

Nagrody:

  • Rzeczowe – dla uczniów oraz reprezentowanych szkół/placówek (m.in sprzęt elektroniczny, gry komputerowe);
  • Udział uczniów i opiekunów w bezpłatnej Akademii Wiedzy i Umiejętności RODEH 2017 (w tym zajęcia  m.in. na Uniwersytecie Łódzkim, w Instytucie Europejskim, Instytucie Pamięci Narodowej – oddział w Łodzi, zajęcia terenowe w muzeach, zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, gry edukacyjne, zajęcia prozawodowe) – Organizator pokrywa wszystkie koszty udziału i pobytu uczniów jak i opiekunów;
  • Dodatkowo szkoła/placówka/jednostka oświatowa, którą reprezentują zwycięzcy konkursu, jak również jednostka, której uczniowie wzięli aktywny udział w każdym typie konkursu RODEH, tj. przedłożyli prace konkursowe oraz wzięli udział w turnieju debat (niezależnie od wyniku) otrzyma:a) możliwość skorzystania z bezpłatnych warsztatów dla kadry zarządzającej i/lub wyznaczonych pracowników/nauczycieli w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych i pisania wniosków (unijnych, EOG, krajowych) wraz z ewentualną konsultacją wniosku, do końca roku szkolnego 2017/2018.
    Lub
    b) wsparcie merytoryczne/organizacyjne, jak i finansowe  (w postaci zakupu niezbędnych towarów, usług itd., o wysokości decyduje Organizator), w zakresie organizacji 1 wybranego wydarzenia o charakterze edukacyjnym, dydaktycznym, kulturalnym lub naukowym w obszarze kształtowania, promowania wiedzy historycznej, regionalnej, patriotycznej lub europejskiej, realizowanego do końca roku szkolnego 2017/2018.Decyzja o wyborze formuły ww. nagrody odbędzie się w konsultacji z kierownikiem/dyrektorem danej szkoły/placówki/ jednostki oświatowej.

W związku z zamknięciem formalnego terminu zgłoszeń w dniu 12.10.2017 informujemy, iż decyzją Organizatora i partnerów projektu :

b) do dnia 20 października 2017 r. utrzymujemy nabór szkół na turniej debat oksfordzkich „HISTORIA W SŁOWIE ZAMKNIĘTA” w województwie świętokrzyskim;

c) do dnia 27 października 2017 r. utrzymujemy nabór szkół na turniej debat oksfordzkich „HISTORIA W SŁOWIE ZAMKNIĘTA” w województwie opolskim.

Jednocześnie, utrzymujemy także nabór szkół w województwie łódzkim oraz mazowieckim na listę rezerwową dla turnieju debat oksfordzkich.
Mailowo na adres: rodeh@natolin.edu.pl
Rejestracja szkoły na stronie: www.rodeh.ie.lodz.pl

Bezpłatne warsztaty historyczne prowadzone będą bezpośrednio w szkole/placówce, która wyraziła wolę udziału w Turnieju.

Jednocześnie, z radością informujemy, iż dla uczestników konkursów oraz w szczególności turnieju debat zaplanowaliśmy dodatkowo możliwość udziału w dedykowanych warsztatach szkoleniowych w zakresie debaty publicznej, które poprowadzi m.in. Pan Jan Piosik z Fundacji „Projekty Edukacyjne”, ekspert w zakresie debat oksfordzkich.

Sesja debat, według województwa, prowadzona będzie w : Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Kielcach i Opolu.

Każda drużyna otrzyma z nie mniej niż 14-dniowym wyprzedzeniem  tezy tematyczne, celem przygotowania się do potyczek, z każdym zespołem przeprowadzone zostaną również w tym okresie dedykowane warsztaty mentorskie i historyczne, o których mowa powyżej.

Harmonogramy szczegółowe poszczególnych etapów:

Harmonogram – etap mazowiecki

Harmonogram – etap wielkopolski

Harmonogram – etap opolski

Harmonogram – etap śląski

Harmonogram – etap świętokrzyski

Harmonogram – etap łódzki

Ogłoszenie wyników: do dnia 4 grudnia 2017 r.

Pliki do pobrania

RODEH